Mijn favorieten

Nieuws

 • Evaluatie vierde anti-witwasrichtlijn op komst
 • Geplaatst op: 15 februari 2019
 • Minister Hoekstra heeft aangekondigd de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn te gaan evalueren. De wet dient ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. In een brief aan de Kamer beschrijft hij de onderdelen van de evaluatie. De regeldruk en uitvoerbaarheid voor kleine ondernemers is, tot tevredenheid van de NVM, onderdeel van de evaluatie.


 • Nieuwe makelaars en taxateurs februari 2019
 • Geplaatst op: 12 februari 2019
 • Maandagavond 11 februari 2019 heeft de NVM een nieuwe groep makelaars en taxateurs welkom geheten bij de vereniging. Zij legden tijdens de be√ędiging de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te streven. Welkom!


 • Ministerie I&W onderzoekt sanering asbestleiendaken
 • Geplaatst op: 15 februari 2019
 • In de Tweede Kamer is gestemd over een aantal moties inzake asbestsanering, die eerder waren ingediend naar aanleiding van een debat met staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) over externe veiligheid. Een motie van CDA en VVD die de regering oproept om te bekijken welke provinciale subsidieregelingen toegepast kunnen worden op de sanering van asbestleiendaken is overgenomen.


 • De vraag van de week: onderhandelingen
 • Geplaatst op: 10 oktober 2016
 • De NVM ontvangt iedere week veel vragen. Niet alleen van onze leden, maar ook van consumenten die met een NVM-makelaar te maken krijgen.


 • Nederlandse markt voor commercieel vastgoed houdt wind in de rug
 • Geplaatst op: 11 februari 2019
 • De Nederlandse markt voor commercieel vastgoed heeft een goed jaar achter de rug, dit blijkt uit cijfers van NVM Business. Het beschikbare aanbod van commercieel vastgoed liet een verdere daling zien en de vraag naar kantoor- en bedrijfsruimte bleef op niveau. Vooral de grote vraag naar logistiek vastgoed viel op. De winkelmarkt werd daarentegen met een dalende vraag geconfronteerd.


 • Minister Ollongren over stand van zaken beleggers op de woningmarkt
 • Geplaatst op: 15 februari 2019
 • Minister Ollongren heeft op verzoek van de Tweede Kamer bericht over de stand van zaken omtrent beleggers op de woningmarkt. Beleggers kunnen volgens haar bijdragen aan een betaalbaar, toegankelijk en leefbaar woonmilieu.